KOUČOVÁNÍ

CO VÁM KOUČOVÁNÍ PŘINESE

Z našeho setkání si odnášíte nadhled a konkrétní kroky, jak pokračovat dále. Hlavně však cítíte chuť se do toho pustit. Pravidelnost  koučování vám pomůže aktualizovat priority a vytrvat na cestě. Ke koučování přistupuji tak, aby bylo praktickým a efektivním nástrojem pro uvádění změn do života, které vidíte a cítíte.

Pojďte do toho, přejete-li si:

  • vyjasnění cílů a propojení vize s realitou
  • pořádek v osobních i pracovních projektech a jejich úspěšné posouvání vpřed
  • nacházet motivaci k provedení potřebných akčních kroků
  • zažít seberealizaci a z toho plynoucí vyšší životní spokojenost
  • mít čas pro práci a svůj osobní život

„Mohu dát na stůl vedle sebe všechny karty – rodinu, obchodního partnera, kamaráda, který mi s tím pomáhá – a na všechny se podívat jedním pohledem. Když mluvím s některým z nich, tak mi to takto otevřeně nejde. U každého z nich se vždy tak trochu cenzuruji v jeho prospěch.“ — z koučovacího setkání

Pravidelnost našich setkání Vám pomůže naleznout vnitřní zdroje, aktualizovat priority a vytrvat. Jsem Vaším parťákem, který Vás podporuje a motivuje k dalším krokům. To vše Vám otevře nové možnosti a cesty k řešením, která vám dříve nebyla dostupná.

Podle nezávislé studie provedené společností PricewaterhouseCoopers například 70 % klientů uvádělo, že jim koučování přineslo zvýšení produktivity, a 67 % klientů pocítilo zlepšení v oblasti rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.ICF Global Coaching Client Study

 


JAK KOUČOVÁNÍ PROBÍHÁ

Na začátku si vyjasníme, co je to koučování a jak bude probíhat. Během prvního setkání stanovíme cíle, kterých chcete dosáhnout, a dohodneme se na počtu setkání. V průběhu jednotlivých setkáních budeme pracovat na nalezení cest a odstranění vnitřních i vnějších překážek. Koučování vnímám jako kombinací naslouchání a vhodně položených otevřených otázek, díky kterým přicházíte na řešení, která Vás dříve nenapadla.

„Hodně mi pomáhá, už když se jenom můžu slyšet, jak Vám ty věci říkám nahlas. Pak se mi myšlení startuje samo.“ — z koučovacího setkání

Na posledním setkání se ohlédneme za celým obdobím koučování a zhodnotíme, k jakým změnám díky naší společné práci ve Vašem životě došlo a jak se nám cíle podařilo naplnit.

  • Délka jednoho koučovacího setkání je 90 minut.
  • Výstupem setkání je písemný zápis a konkrétní akční kroky pro nejbližší období.
  • Pro udržení dynamiky změny se setkáváme každé 2 až 4 týdny.

Při koučování se řídím etickým kodexem International Coach Federation, kde jsem členem.

 


CENY KOUČOVACÍCH SLUŽEB

Pravidelnost koučovacích setkání Vás drží ve zvoleném směru i přes proud každodenních událostí života. Jsem pro ty, kteří si za svým rozhodnutím stojí a chtějí na své cestě vytrvat.

CENA NA JEDNO SETKÁNÍ
Balíček osmi setkání 8x 90 minut 12.000 Kč

1.500 Kč

Balíček čtyř setkání 4x 90 minut 6.600 Kč

1.650 Kč

Jedno koučovací setkání 1x 90 minut 1.800 Kč 1.800 Kč

Ceny jsou platné od 01.09.2018. Změna cen vyhrazena, není-li garantována smluvně.
Platba probíhá na základě vystavené faktury.

Abych Vás podpořil v prvním kroku, nabízím první setkání bez provedení platby, nebudou-li Vaše očekávání naplněna.

VYKROČTE PRAVOU NOHOU!

„Všechny ty „chtěl bych“, „měl bych“ a „mohl bych“ utekly
a schovaly se před jedním „udělal jsem.“
Shel Silverstein