Nabízím vzdělávání pro pracovní kolektivy firem, veřejné správy či neziskové organizace.

Níže nabízím dva hlavní okruhy témat. Cíle a obsah vzdělávacího kurzu dojednáme vždy individuálně dle vašich konkrétních potřeb a možností.


PRÁCE S PRIORITAMI A OSOBNÍ PRODUKTIVITA

Využití vlastního času je souvislá řada otázek a odpovědí. Při každé se potřebujeme vědomě a kvalitně rozhodnout, kudy dál. Co jsou opravdu naše priority? Jaké máme návyky? Jak udržet pozornost na důležitém a neztratit se v operativě?

Pro úspěšné uplatnění priorit, plánování projektů a řazení úkolů je potřeba mít nejen vymyšlen vlastní sytém organizace práce a orientovat se v systému prostředí firmy, ale uvědomit si vlastní myšlenkové vzorce, které nám brání či pomáhají v tom, co jsme si předsevzali.

Co se vám kurz přinese:

 • Osvojíte si základní principy time managementu a pro vybudování vlastního důvěryhodného systému.

 • Uděláte si inventuru svého času a zjistíte, kde máte rezervy.

 • Naučíte se práci s prioritami úkolů na základě jejich důležitosti a naléhavosti.

 • Naučíte se plánovat, rozdělovat a realizovat své úkoly.

 • Definujete si principy a zásady plánování času pro vlastní organizaci práce.

 • Zjistíte, jak si vytvoříte nové návyky ve své práci.

 • Dovíte se konkrétní postupy, nástroje a desítky praktických doporučení


TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A VEDENÍ TÝMU

Pro profesionální týmovou spolupráci je třeba mít jasně definované cíle, podporovat motivaci členů týmů a nastavit fungující pravidla pro vzájemnou komunikaci. Jak se týmy rozrůstají, vyvíjejí a dospívají, zcela přirozeně si vytváří své vlastní normy chování, práce a výkonů. Pojďte na nich vědomě zapracovat.

Témata, na která se můžeme v kurzu pro vás zaměřit:

 • co vše podporuje týmovou spolupráci

 • škálu mezi vedením a řízením a co v které situaci zvolit

 • jak správně zadávat úkoly, delegovat a motivovat členy svého týmu

 • použití zpětné vazby jako nástroje pro podporu žádoucího chování

 • získáte ucelenou představu o úspěšném vedení pracovního týmu


MŮJ STYL PRÁCE


V průběhu kurzů kladu velký důraz na samotnou aktivitu účastníků, kdy jsou nové myšlenky prokládány aktivitami a tréninkovými částmi. V reflexi se pak ohlížíme za proběhlými situacemi, a společně v nich nacházíme poučení do praxe.

Při vedení kurzů využívám koučovací přístup, díky kterému si každý účastník stanoví vlastní cíle v čem se chce zlepšit, a v průběhu si zpracuje akční plán pro převedení získaných znalosti a dovednosti do vlastní pracovní praxe.

Po domluvě může na kurzy navazovat koučování či stínování se zpětnou vazbou pro zafixování dovedností v praxi.


JAK ZAČNEME?


Chcete si domluvit školení pro sebe či své zaměstnance? Neváhejte mě kontaktovat, pokud chcete zjistit další informace.

Cíle a obsah vzdělávacího kurzu dojednáme vždy individuálně dle vašich konkrétních potřeb a možností.

 • Rozsah kurzů bývá obvykle 1 až 2 dny, po 6 hodinách s přestávkou na oběd. Časovou dotaci kurzů nastavíme dle domluvených cílů a obsahu.

 • Počet účastníků: max. 15, aby bylo dostatečně interaktivní a zapojující pro všechny.

 • Místo konání dle vašeho výběru. Působím po celé ČR.

Orientační cena: 3.000,- Kč/hod

Pro neziskové organizace nabízím 50% slevu.

Konečnou cenu stanovíme dle rozsahu zakázky, náročnosti příprav, a vzdálenosti.


KONTAKT


Telefon: +420 734 547 926
Email: [email protected]


REFERENCE


„U Josefa Tůši jsme si objednali dva kurzy, oba byly připravené na míru pro naši společnost. Kurzy byly velmi profesionálně nachystány, probíhaly v uvolněné atmosféře a byly naplněny idejemi a nabídkami na to, jak lze k různým věcem přistupovat. Všichni účastníci oceňovali systematický přístup k problematice, doplněný o konkrétní aktivity, které nám umožnily si vysvětlované koncepty i reálně zažít. Kurzy nám pomohly ujasnit si svoje role, uvědomit si jejich úskalí, objevit, že někdy to jde i jinak a nenásilnou formou nás donutily zamyslet se nad prioritami, nad tím, na co se má smysl soustředit. Spolupráci velmi doporučujeme a určitě si ji zopakujeme.“

Zdeněk Pezlar
majitel společnosti Essence International
www.essencebs.com


“Během školení panovala díky výborné přípravě lektora a struktuře školení příjemná atmosféra. Přes samostatnou či skupinovou práci v menších i větších skupinách byl účastník veden k poznání jak sama sebe, lidí, se kterými pracuje, a k naslouchání i k vyřčení toho, co potřebuje ke své práci, aby byl týmu nějak prospěšný.

To napomohlo ke splnění jednoho cíle tohoto školení, aby se zaměstnanci lépe poznali a aby se zlepšila vzájemná komunikace a spolupráce mezi pracovníky i na různých pracovních pozicích naší organizace.”

Mgr. Eva Havelková
metodička; Diakonie ČCE – středisko v Čáslavi