Koučování Josefa Tůši mi pomáhá zaměřovat pozornost na témata, která považuji za důležitá a přitom si udržovat potřebný nadhled. Během sezení se mi daří v krátkém čase nacházet cestu k realizaci vlastních cílů. Ze sezení odcházím plný energie a chuti do práce, zmapovaná témata se mi daří postupně naplňovat. Spolupráci s Josef Tůšou vřele doporučuji!

Jan Šebek | Zahrada řemesel