VZDĚLÁVÁNÍ

 KURZY NA OBJEDNÁVKU

Nabízím vzdělávání pro pracovní kolektivy firem, veřejné správy či neziskové organizace. Cíle a obsah vzdělávacího kurzu dojednáme vždy individuálně dle vašich konkrétních potřeb.

 

time management A Osobní PRODUKTIVITA

Pracovat se zaměřením na to, co je skutečně potřeba udělat a odcházet s pocitem “dnes mám hotovo vše, co jsem potřeboval stihnout”. Být bez obav, že jsem něco opomenul. Kolik z nás může s patřičným klidem říci, že se mu toto opakovaně daří? Na cvičeních a aktivitách si ukážeme jak si vylepšit svou práci s časem a vlastní energii, kterou do práce vkládáme.

Co se v kurzu naučíte:

  • poznáte postupy a techniky, které vám umožní lépe využívat (nejen) váš pracovní čas;
  • pojmenujete si vlastní zásady plánování času pro lepší organizaci práce;
  • naučíte se práci s prioritami úkolů na základě jejich důležitosti a naléhavosti.

 

vedení týmu A Týmová spolupráce

Pro profesionální týmovou spolupráci je třeba mít jasně definované cíle, pravidla i vzájemnou komunikaci. Kurz má zážitkový a tréninkový charakter, díky kterému budou mít účastníci příležitost si vyzkoušet probírané postupy na vlastní kůži.

Co se v kurzu naučíte:

  • členové týmu se dozví o pravidlech pro úspěšnou týmovou spolupráci;
  • naučíte se, jak správně zadávat úkoly, delegovat a motivovat členy svého týmu;
  • získáte ucelenou představu o úspěšném vedení pracovního týmu.

 


otevřené kurzy

OSOBNÍ PRODUKTIVITA A PRÁCE S PRIORITAMI

Momentálně není vypsán termín . Chcete-li dát vědět, až bude termín vypsán, ozvěte se mi.