VZDĚLÁVÁNÍ

KURZY NA OBJEDNÁVKU

Nabízím vzdělávání pro pracovní kolektivy firem, veřejné správy či neziskové organizace. Cíle a obsah vzdělávacího kurzu dojednáme vždy individuálně dle vašich konkrétních potřeb.

Časová dotace kurzů je 1 až 2 dny, obvykle po 6 hodinách s přestávkou na oběd. Místo konání dle vašeho výběru. Působím po celé ČR .

 

práce s prioritami A Osobní PRODUKTIVITA

Pro úspěšné uplatnění priorit, plánování projektů a řazení úkolů je potřeba mít nejen vymyšlen vlastní sytém organizace práce a orientovat se v systému prostředí firmy, ale uvědomit si vlastní myšlenkové vzorce, které nám brání či pomáhají v tom, co jsme si předsevzali. Ukážeme si jak vylepšit svou práci s časem a vlastní energii, kterou do práce vkládáme. Přináším konkrétní postupy a desítky praktických doporučení.

Co se v kurzu naučíte:

  • vybudování vlastního důvěryhodného systému
  • postupy a techniky, které vám umožní lépe využívat (nejen) váš pracovní čas
  • principy a zásady plánování času pro vlastní organizaci práce
  • naučíte se práci s prioritami úkolů na základě jejich důležitosti a naléhavosti
  • spoustu drobných tipů a triků, které vám usnadní život

 

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A VEDENÍ TÝMU

Jak se týmy rozrůstají, vyvíjejí a dospívají, zcela přirozeně si vytváří své vlastní normy chování, práce a výkonů. Pojďte si na ně společně sednout a vědomě na nich zapracovat. Pro profesionální týmovou spolupráci je třeba mít jasně definované cíle, podporovat motivaci členů týmů a nastavit fungující pravidla pro vzájemnou komunikaci.

Co se v kurzu naučíte:

  • co vše podporuje týmovou spolupráci
  • škálu mezi vedením a řízením a co v které situaci zvolit
  • jak správně zadávat úkoly, delegovat a motivovat členy svého týmu
  • použití zpětné vazby jako nástroje pro podporu žádoucího chování
  • získáte ucelenou představu o úspěšném vedení pracovního týmu

 


PRŮBĚH

V průběhu je kladen velký důraz na samotnou aktivitu účastníků, kdy jsou nové myšlenky prokládány aktivitami a tréninkovými částmi. V reflexi se pak ohlížíme za proběhlými situacemi, a společně v nich nacházíme poučení do praxe.

 

ZKUŠENOSTI

„U Josefa Tůši jsme si objednali dva kurzy, oba byly připravené na míru pro naši společnost. Kurzy byly velmi profesionálně nachystány, probíhaly v uvolněné atmosféře a byly naplněny idejemi a nabídkami na to, jak lze k různým věcem přistupovat. Všichni účastníci oceňovali systematický přístup k problematice, doplněný o konkrétní aktivity, které nám umožnily si vysvětlované koncepty i reálně zažít. Kurzy nám pomohly ujasnit si svoje role, uvědomit si jejich úskalí, objevit, že někdy to jde i jinak a nenásilnou formou nás donutily zamyslet se nad prioritami, nad tím, na co se má smysl soustředit. Spolupráci velmi doporučujeme a určitě si ji zopakujeme.“

Zdeněk Pezlar
majitel společnosti Essence International
www.essencebs.com

“Během školení panovala díky výborné přípravě lektora a struktuře školení příjemná atmosféra. Přes samostatnou či skupinovou práci v menších i větších skupinách byl účastník veden k poznání jak sama sebe, lidí, se kterými pracuje, a k naslouchání i k vyřčení toho, co potřebuje ke své práci, aby byl týmu nějak prospěšný.
To napomohlo ke splnění jednoho cíle tohoto školení, aby se zaměstnanci lépe poznali a aby se zlepšila vzájemná komunikace a spolupráce mezi pracovníky i na různých pracovních pozicích naší organizace.”

Mgr. Eva Havelková
metodička; Diakonie ČCE – středisko v Čáslavi

 

CHCI KURZ PRO NAŠÍ FIRMU

Pro domluvu obsahu a nezávaznou cenovou nabídku mě kontaktuje přes formulář níže.